Description

Kalambury to gra polegaj?ca na odgadywaniu s?ów. Jeden z graczy zapoznaje si? z wylosowanymi has?ami, które nast?pnie stara si? wyja?ni? pozosta?ym uczestnikom zabawy. Celem gry jest odgadni?cie jak najwi?kszej ilo?ci hase?. Gra podzielona jest na rundy, z których ka?da trwa zwykle minut?. W ka?dej z rozgrywek u?ytkownicy dostaj? inny zbiór s?ów do odgadni?cia. Czas trwania rundy oraz ilo?? losowanych hase? na rund? mo?e by? zmieniana w aplikacji. Gra przeznaczona jest dla minimum dwóch osób, mo?na tak?e gra? z podzia?em na dru?yny.***Kalambury is a game of guessing words. One of the players tries to explain each word to other.

User Ratings

Owned:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. Never Owned
 2. Played It
 3. Used to Own
 4. Digital
Never Owned
Which Retail Release(s)?

Hold the CTRL or Command key to select multiple releases

Rating:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. ½ out of 5
 2. 1 out of 5
 3. 1½ out of 5
 4. 2 out of 5
 5. 2½ out of 5
 6. 3 out of 5
 7. 3½ out of 5
 8. 4 out of 5
 9. 4½ out of 5
 10. 5 out of 5
Not Rated
Difficulty:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Length:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Completed:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated

Registration Required to Vote

In order to save your ratings you must have a GameFAQs account. Please log in or register to continue.

Ask a Question

If you're stuck in Kalambury, ask your fellow GameFAQs members for help.

To ask or answer questions, please log in or register for free.