Description

Mobil Lig Oyuncular?n di?er oyuncular ile kar??l?kl? maç yapt??? ya da tek ba??na idman yapt??? bir futbol bilgi oyunudur. Dilersen idman yapars?n dilersen futbol bilgine de güveniyorsan Lig’e kat?l?r di?er oyunculara meydan okursun. Mobil Lig’de ayn? zamanda çe?itli ünvanlar ve statüler’de kazanabilirsin. Oyuna Çaylak olarak ba?lars?n ve oynad?kça 5 Y?ld?z'l? Bir Dünya Klas? olabilirsin. Maç Kavram? Bir maçta 11 soruya cevap verirsin ve her sorunun cevaplama süresi 10 sn’dir. Sana yeter de artar bile. Oyun sistem olarak 3 bölümden olu?ur. ?dman: Lige kat?lmak için önce idman yap?p kendini geli?tirmelisin. ?dmanda 30 Do?ruya ula??nca Lig’e kat?labilirsin. Lig: ??te arad???n ?ey. Rakiplerini yenip puan almaya haz?r m?s?n? Mahalle Maç?: Facebook arkada?lar?na futbol bilgini kan?tla. (Çok Yak?nda)Var M?s?n Futbol Bilgini Konu?turmaya?

User Ratings

Owned:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. Never Owned
 2. Played It
 3. Used to Own
 4. Digital
Never Owned
Which Retail Release(s)?

Hold the CTRL or Command key to select multiple releases

Rating:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. ½ out of 5
 2. 1 out of 5
 3. 1½ out of 5
 4. 2 out of 5
 5. 2½ out of 5
 6. 3 out of 5
 7. 3½ out of 5
 8. 4 out of 5
 9. 4½ out of 5
 10. 5 out of 5
Not Rated
Difficulty:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Length:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Completed:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated

Registration Required to Vote

In order to save your ratings you must have a GameFAQs account. Please log in or register to continue.

Ask a Question

If you're stuck in Mobil Lig, ask your fellow GameFAQs members for help.

To ask or answer questions, please log in or register for free.