Description

» ??? 4 FARKLI SORU FORMATI ??? «1? Resimli Sorular ? Apps,Film,Sanat,vb. ?2? Seçenekli Sorular3? Do?ru mu? Yanli? m??4? Kelime Oyunu» ??? 3 OYUN ?EKL???? «1? En Zay?f Halka » 4 Oyuncu2? Duello » 2 Oyuncu3? Antrenman » Tek ba??na oyna????? » TAMAMI TEK OYUNDA « ?????1 Numara`y? Ar?yoruz....Yoksa 1 Numara siz misiniz?Ç?tay? yükseltiyoruz.... Harflerden kelime türetmekten s?k?ld?n?z m? ?Dört seçenekli ayn? tip sorulardanda m? s?k?ld?n?z ?O zaman sizi tüm zamanlar?n en zevkli, en güncel, en interaktif bilgi ve kültür yar??mas?na davet ediyoruz!Dört farkl? format, özenle haz?rlanm?? binlerce güncel soruyla? Resimli sorular,? Seçenekli sorular,? Do?ru mu ? Yanl?? m??? Kelime Bulma sorular?bu oyunun müptelas? olacaks?n?z.? ONLINE OYNAHer yar?? 4 oyuncuyla ba?lar; Oyuncular 20 Chip vererek oyuna kat?l?r.2 Tur 1 Finalden olu?ur. Her tur sonunda `En Zay?f Halka` tur ba?ar?s?na göre otomatik olarak elenir..H?z?n?z ve bilginizle rakiplerinizi birbir eleyerek yar???n 1 Numaras? olacaks?n?z.? DUELLO2 Oyuncu ile oynan?r. Her oyuncu ortaya 100 chip koyar.Kar??l?kl? 5er soru sonunda kazanan 200 Chipi kasas?na ekler.?ANTRENMANKendinizle yar???rs?n?z. Her oyun 50 Chip de?erindedir. Extra özellik sat?n alanlar 50Chip ödemez ve oyun sonunda kazand??? chipler kasas?na eklenir.? Game Center üzerinden oynan?r.? Dört farkl? formatta ve farkl? türlerde binlerce soru içerir.? Oyuncuya ilk ba?ta 500 chip verilir. ? Oyuncular bir tak?m olarak yar???p Chip biriktirmeye çal???rlar. Kazanan birikmi? tüm Chipleri kasas?na ekler.? Oyuncular aktif oyuncunun o oyundaki istatistiklerini anl?k olarak görebilir.? Elenen oyuncu oyunu izlemeye devam edebilir.? 1 Numara olan oyuncunun twitter bilgileri s?ralama listesinde yay?nlan?r. Listeden takipçi yap?lmas?na izin verilir.? 1 Numara olun takipçi say?n?z? art?r?n.? Antreman moduyla kendinizi geli?tirip rakiplerinizin bir ad?m önüne geçebilirsiniz. Extra özellik sat?n alarak Antremanda kazand???n?z puanlar? kasan?za ekleyebilirsiniz.? Tur ba?ar? puan? hesaplamas? için Lütfen oyun içerisindeki 'NASIL OYNANIR ?' bölümüne göz at?n?z.Online oyunlarda 1 Numara bir dönem ba?l?yor...twitter: @tubikmobileemail : iphone@tubikmobile.com

User Ratings

Owned:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. Never Owned
 2. Played It
 3. Used to Own
 4. Digital
Never Owned
Which Retail Release(s)?

Hold the CTRL or Command key to select multiple releases

Rating:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. ½ out of 5
 2. 1 out of 5
 3. 1½ out of 5
 4. 2 out of 5
 5. 2½ out of 5
 6. 3 out of 5
 7. 3½ out of 5
 8. 4 out of 5
 9. 4½ out of 5
 10. 5 out of 5
Not Rated
Difficulty:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Length:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Completed:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated

Registration Required to Vote

In order to save your ratings you must have a GameFAQs account. Please log in or register to continue.

Ask a Question

If you're stuck in 1 Numara Sizsiniz, ask your fellow GameFAQs members for help.

To ask or answer questions, please log in or register for free.