Description

Kelime Hazinesi ile e?lenceye haz?rlan?n.3 tip oyun aras?ndan istedi?inizi seçin:1. H?zl? : Süre 60 saniye , 9 Harf kombinasyonu2. 9 Harfli : Süre 120 saniye , 9 Harf kombinasyonu3. 12 Harfli : Süre 150 saniye , 12 Harf kombinasyonuHer harfin Türkçe kelimelerdeki kullan?m s?kl???na göre bir puan? vard?r. Örne?in Ü = 5 puan , A = 1 puan.Kelimeyi yazmak için ilk harfi seçin ve parma??n?z? kald?rmadan di?er harfleri de seçerek kelimeyi tamamlay?n. Harfler aras?ndaki ve d???ndaki bo?luklardan faydalan?n.Antigram ve Palindrom kelimeleri bularak daha çok puan ve alt?n kazan?n. ?lk 30 saniyede ya da son 10 saniyede en uzun kelimeleri veya en yüksek puanl? kelimeleri bulun ve ekstra puanlar kazan?n rakiplerinize fark at?n. Her oyunda 1 adet gizli kelime vard?r , bu kelimeyi bulmak da size bonus puan ve alt?n kazand?r?r.Detay için oyunun ana sayfas?nda "Kelime Hazinesi" yaz?s?n? seçebilirsiniz.Not: Puanlar?n?z? kaydettirmek için Game Center kullan?c?n?z ile ba?lanman?z? gerekmektedir.?yi e?lenceler...

User Ratings

Owned:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. Never Owned
 2. Played It
 3. Used to Own
 4. Digital
Never Owned
Which Retail Release(s)?

Hold the CTRL or Command key to select multiple releases

Rating:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. ½ out of 5
 2. 1 out of 5
 3. 1½ out of 5
 4. 2 out of 5
 5. 2½ out of 5
 6. 3 out of 5
 7. 3½ out of 5
 8. 4 out of 5
 9. 4½ out of 5
 10. 5 out of 5
Not Rated
Difficulty:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Length:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Completed:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated

Registration Required to Vote

In order to save your ratings you must have a GameFAQs account. Please log in or register to continue.

Ask a Question

If you're stuck in Kelime Hazinesi, ask your fellow GameFAQs members for help.

To ask or answer questions, please log in or register for free.