Users who own this game also own:

Spyro 2: Ripto's Rage!
Spyro 2: Ripto's Rage!
Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Batman: Arkham Asylum
Batman: Arkham Asylum
Crash Bandicoot
Crash Bandicoot
Spyro the Dragon
Spyro the Dragon