Users who own this game also own:

Angry Birds: Seasons
Angry Birds: Seasons
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
9mm
9mm
Grand Theft Auto III
Grand Theft Auto III

Users who love this game also love:

Myst
Myst
Blood
Blood
SimCity 2000
SimCity 2000
Wizardry 8
Wizardry 8
Mega Man Zero
Mega Man Zero