Users who own this game also own:

Final Fantasy Tactics: The War of the Lions
Final Fantasy Tactics: The War of the Lions
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Inotia 2: Eternity
Inotia 2: Eternity
Pokemon Ruby Version
Pokemon Ruby Version
Final Fantasy X-2
Final Fantasy X-2

Users who love this game also love:

Pokemon Emerald Version
Pokemon Emerald Version
Portal 2
Portal 2
Asura's Wrath
Asura's Wrath
WarioWare, Inc.: Mega Microgame$!
WarioWare, Inc.: Mega Microgame$!
Grossology
Grossology