Description

Prší si nyní zahrajete také na po?íta?ích Mac. Více informací na http://prsi.zentity.comKlasická ?eská karetní hra je zp?t na vašich iPhonech! Prázdniny jsou v plném proudu a spole?nost ZENTITY pro vás p?ipravila malý letní dárek. Prázdninovou edici p?vodní hry Prší, která slavila úsp?ch na AppStore p?ed dv?ma lety. Pevn? v??íme, ?e vám nové vydání hry Prší zp?íjemní letošní prázdniny.Co všechno hra nabízí? ? Nádherná kreslená grafika s podporou retina rozlišení, která skv?le vykresluje hospodskou atmosféru.? 32 licencovaných dvouhlavých karet od spole?nosti Bonaparte? Vezm?te kartu a prstem ji vyneste. Prší obsahuje propracované drag & drop ovládání. Budete tak mít pocit, ?e kartu skute?n? dr?íte. ? Máte po ruce kamaráda? Vyzv?te ho na duel a oberte ho o poslední korunu! Díky h?e dvou hrá?? na jednom telefonu má zábava další rozm?r navíc. ? Klasická ?eská hudba a rozmanité zvukové efekty. To vše p?ispívá ke skv?lé atmosfé?e Prší. ? Prší obsahuje krom? ?eské lokalizace také kompletní ?eský dabing. Protihrá? vám tak zahlásí známé hlášky, jako "Bereš dv?!" nebo "Stojíš!" ? Hra by nebyla hrou, kdyby nenabízela n?jakou výzvu. Ka?dý hrá? Prší má svoje pen??ní konto, na které mu jsou p?i?ítány peníze za výhry nebo ode?ítány v p?ípad? prohry. Doká?ete vyhrát tisíce, nebo z?stanete na nule? ? Porovnejte svoje rekordy na internetu a sta?te se nejlepším hrá?em Prší. Nejvyšší dosa?ené stavy vašich kont m??ete p?ímo z menu hry odeslat na online server. ? Sou?asná verze Prší je p?elo?ena do t?ech sv?tových jazyk?. Krom? ?eského jazyka si tak hru vychutnáte i ve sloven?in? a angli?tin?.

User Ratings

Owned:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. Never Owned
 2. Played It
 3. Used to Own
 4. Digital
Never Owned
Which Retail Release(s)?

Hold the CTRL or Command key to select multiple releases

Rating:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. ½ out of 5
 2. 1 out of 5
 3. 1½ out of 5
 4. 2 out of 5
 5. 2½ out of 5
 6. 3 out of 5
 7. 3½ out of 5
 8. 4 out of 5
 9. 4½ out of 5
 10. 5 out of 5
Not Rated
Difficulty:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Length:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Completed:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated

Registration Required to Vote

In order to save your ratings you must have a GameFAQs account. Please log in or register to continue.

Ask a Question

If you're stuck in Prsi: Prazdninova edice, ask your fellow GameFAQs members for help.

To ask or answer questions, please sign in or register for free.