Description

Bilginizi test ederek hem yar??mak hem de ödüller kazanmak istiyorsan?z BilgiPara burada!Genel Kültürden Tarihe, Spordan Co?rafyaya onlarca kategoriden binlerce soruyu en çabuk ve en do?ru sen cevapla, ödülü sen kazan.Yar??man?n birincisi olman?n püf noktas?, sorulan sorulara en k?sa sürede ve mümkün oldu?unca az miktarda joker kullanarak cevap vermekte yat?yor.Antreman modunda gerçek yar??ma öncesi ister arkada??nla yar??, ister kendini test edip eksikliklerini gör ve gerçek yar??maya daha iyi haz?rlan!Her bir soru için 1 tanesi do?ru olmak üzere 4 ??k vard?r. Sorulara do?ru cevap verme süren, kulland???n joker haklar? ve soru zorluk derecesine göre alaca??n puanlar hesaplanarak s?ralamada 1 numara olmak için yar??acaks?n.Yar??maya ba?lad???nda her bir soru için cevap verme süren maksimum 30 saniyedir. Herhangi bir kategoriden gelecek sorularda sana yard?mc? olmak amac?yla 3 çe?it joker hakk? sunuyoruz.De?i?tir: Soru Pas Hakk? (Her oyunda 1 kere)50/50: %50 Joker Hakk? (Her oyunda s?n?rs?z)Joker: Bil Geç Joker Hakk? (Her oyunda 3 kere)Bilgini, süreni ve joker haklar?n? ak?ll?ca kullan?p di?er yar??mac?lar? geçmek senin elinde!

User Ratings

Owned:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. Never Owned
 2. Played It
 3. Used to Own
 4. Digital
Never Owned
Which Retail Release(s)?

Hold the CTRL or Command key to select multiple releases

Rating:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. ½ out of 5
 2. 1 out of 5
 3. 1½ out of 5
 4. 2 out of 5
 5. 2½ out of 5
 6. 3 out of 5
 7. 3½ out of 5
 8. 4 out of 5
 9. 4½ out of 5
 10. 5 out of 5
Not Rated
Difficulty:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Length:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Completed:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated

Registration Required to Vote

In order to save your ratings you must have a GameFAQs account. Please log in or register to continue.

Ask a Question

If you're stuck in Bilgi Para, ask your fellow GameFAQs members for help.

To ask or answer questions, please log in or register for free.