Description

Najpopularniejsza forma rozrywki umys?owej teraz na wyci?gni?cie r?ki. Jedyny w swoim rodzaju zestaw 60 klasycznych krzy?ówek (?rednio 70 hase? na krzy?ówk? - ??czenie ju? oko?o 4200 hase?!) pogrupowanych wed?ug 5 poziomów trudno?ci: 1: Z LEKK? G?OW?2: Z BOSK? POMOC?3: Z BAGA?EM DO?WIADCZE?4: Z WYOBRA?NI? I NIE TYLKO5: Z OKA PRZYMRU?ENIEM Szeroki wachlarz funkcji:• Graficzne obrazowanie poprawno?ci rozwi?zania krzy?ówki• Pomoc w formie podpowiedzi (bie??ca litera, has?o…) • Sprawdzanie poprawno?ci rozwi?zania • Efekty d?wi?kowe• Licznik czasu • Kompletne statystyki i w?a?ciwo?ci rozwi?zywanej krzy?ówki • Archiwum rozwi?zanych krzy?ówek• Dedykowana klawiatura umo?liwiaj?ca wpisywanie polskich znaków• ?ledzenie nowo?ci i kontakt z twórcami aplikacji na Facebooku i Twitterze • itd...• … Nowe darmowe krzy?ówki i wiele innych funkcji w kolejnych aktualizacjachObszerna kolekcja klasycznych krzy?ówek w atrakcyjnej szacie graficznej zaspokoi nawet najbardziej wymagaj?cych mi?o?ników gier s?ownych. W podstawowym zestawie u?ytkownik ma mo?liwo?? rozwi?zania niemal 3700 hase?. Ponadto bezp?atne aktualizacje zapewniaj? regularne otrzymywanie dodatkowych krzy?ówek i nowych funkcjonalno?ci. Nietuzinkowe opracowanie definicji w po??czeniu z ciekaw? czcionk? i eleganckim wygl?dem sprawia, ?e krzy?ówki nabieraj? zupe?nie nowego wymiaru.Pobrana aplikacja nie wymaga po??czenia internetowego. Krzy?ówki HD zosta?y stworzone specjalnie na iPada i posiadaj? unikaln? grafik? przystosowan? do wy?wietlacza Retina. Aplikacja dzia?a zarówno w trybie portretowym, jak i krajobrazowym. Przyjemnego rozwi?zywania!

User Ratings

Owned:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. Never Owned
 2. Played It
 3. Used to Own
 4. Digital
Never Owned
Which Retail Release(s)?

Hold the CTRL or Command key to select multiple releases

Rating:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. ½ out of 5
 2. 1 out of 5
 3. 1½ out of 5
 4. 2 out of 5
 5. 2½ out of 5
 6. 3 out of 5
 7. 3½ out of 5
 8. 4 out of 5
 9. 4½ out of 5
 10. 5 out of 5
Not Rated
Difficulty:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Length:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Completed:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated

Registration Required to Vote

In order to save your ratings you must have a GameFAQs account. Please log in or register to continue.

Ask a Question

If you're stuck in Krzyzowki HD, ask your fellow GameFAQs members for help.

To ask or answer questions, please log in or register for free.