Description

Kelime bilginize güveniyorsan?z bu oyun tam size göre! Hem e?lenin, hem kelime haznenizi geli?tirin. Kelime Deposu'nda sizler için tam 5000 kelime saklad?k. Bilemedi?iniz kelimeler için çözüm göstertebilir, kelime da?arc???n?z? geli?tirebilirsiniz. Oyunun amac? verilen harflerden yola ç?karak anlaml? kelimeler üretmektir. Her harf için dildeki kullan?m s?kl???na göre ve bulunma adedine göre puan belirlenmi?tir. Do?ru bildi?iniz her kelime için harf de?erinin toplam? kadar puan kazanacaks?n?z...Haydi hemen ba?lay?n! NOT: Ba??ml?l?k yapabilir, bizden söylemesi...

User Ratings

Owned:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. Never Owned
 2. Played It
 3. Used to Own
 4. Digital
Never Owned
Which Retail Release(s)?

Hold the CTRL or Command key to select multiple releases

Rating:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. ½ out of 5
 2. 1 out of 5
 3. 1½ out of 5
 4. 2 out of 5
 5. 2½ out of 5
 6. 3 out of 5
 7. 3½ out of 5
 8. 4 out of 5
 9. 4½ out of 5
 10. 5 out of 5
Not Rated
Difficulty:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Length:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Completed:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated

Registration Required to Vote

In order to save your ratings you must have a GameFAQs account. Please log in or register to continue.

Ask a Question

If you're stuck in Kelime Deposu, ask your fellow GameFAQs members for help.

To ask or answer questions, please log in or register for free.