Users who own this game also own:

Disney Magical World 2
Disney Magical World 2
SpongeBob SquarePants: Diner Dash
SpongeBob SquarePants: Diner Dash
Hollywood Squares
Hollywood Squares
Up
Up
The Apprentice
The Apprentice

Users who love this game also love:

Dr. Mad
Dr. Mad
Kambayashi Shiki Nouryoku Kaihatsu Hou: Unou Kids DS
Kambayashi Shiki Nouryoku Kaihatsu Hou: Unou Kids DS
A Tale of Two Kingdoms
A Tale of Two Kingdoms
Leaping Larry
Leaping Larry
College Lacrosse 2012
College Lacrosse 2012