Description

Tamamen ücretsiz, ödüllü gerçek bilgi yar??mas?.Her kategoride yüzbinlerce ki?i ile yar??t???n?z resimli muhte?em bir arayüzle kar??n?zday?z. Oyuna art?k orijinal sorular?n?z? gönderebilirsiniz. Oyun art?k sorular?n? güncelle butonuna bas?nca online serverdan güncelliyor. S?k s?k yeni sorular ile kar??n?zda olaca??z.Bizlere sorulmas?n? istedi?iniz sorular? gönderebilirsiniz. Sizin sorular?n?z? da mutlaka ekleyip orijinal soru hazinemizde yer almas?n? sa?lamaya çal??aca??z. Yak?nda ekleyece?imiz yeni kategoriler ve online oyun için güncellemeleri otomatik seçin veya sürekli takip edin. Uygulaman?n versiyon 1.0 oldu?unu da dikkate alarak görü? ve önerilerinizi bizlere ula?t?rman?zdan memnuniyet duyar?z. Uygulaman?n updateleri ile kusursuz hale getirmemizde bizlere yard?mc? oldu?unuz için te?ekkürler.Bilgi yar???, Bilgi yarismasi, Bilmece, Bulmaca, Genel kültür, KPSS, yaris, tarih, sinema, spor, soru, deneme

User Ratings

Owned:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. Never Owned
 2. Played It
 3. Used to Own
 4. Digital
Never Owned
Which Retail Release(s)?

Hold the CTRL or Command key to select multiple releases

Rating:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. ½ out of 5
 2. 1 out of 5
 3. 1½ out of 5
 4. 2 out of 5
 5. 2½ out of 5
 6. 3 out of 5
 7. 3½ out of 5
 8. 4 out of 5
 9. 4½ out of 5
 10. 5 out of 5
Not Rated
Difficulty:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Length:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Completed:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated

Registration Required to Vote

In order to save your ratings you must have a GameFAQs account. Please log in or register to continue.

Ask a Question

If you're stuck in Bilgi Yarismasi (2012), ask your fellow GameFAQs members for help.

To ask or answer questions, please sign in or register for free.