Users who own this game also own:

Diablo
Diablo
Diablo II
Diablo II
Shogun: Total War
Shogun: Total War
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
Max Payne
Max Payne