Users who own this game also own:

Duke Nukem: Zero Hour
Duke Nukem: Zero Hour
The Legend of Zelda: Link's Awakening DX
The Legend of Zelda: Link's Awakening DX
The Ultimate Doom
The Ultimate Doom
Super Mario Advance
Super Mario Advance
Metroid Fusion
Metroid Fusion