Description

“Kad?nlar Yar???yor” Detan taraf?ndan haz?rlanan e?lenceli bir bilgi yar??mas?d?r. Her gün oynanabilen yar??mada yar??mac?lar?n kar??s?na 10 adet soru ç?kmaktad?r. Yar??mac?lar her soruya 10 saniye içerisinde do?ru cevab? vererek puanlar?n? art?r?rlar ve “Toplist”e girmeye hak kazan?rlar. Yar??mac?lar “Puan Durumu” bölümündeki tablodan puanlar?n? ö?renebilirken, “Arkada??n? Davet Et” bölümünden de arkada?lar?n? davet edebilir ve onlarla puanlar?n? yar??t?rabilirler.

User Ratings

Owned:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. Never Owned
 2. Played It
 3. Used to Own
 4. Digital
Never Owned
Which Retail Release(s)?

Hold the CTRL or Command key to select multiple releases

Rating:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. ½ out of 5
 2. 1 out of 5
 3. 1½ out of 5
 4. 2 out of 5
 5. 2½ out of 5
 6. 3 out of 5
 7. 3½ out of 5
 8. 4 out of 5
 9. 4½ out of 5
 10. 5 out of 5
Not Rated
Difficulty:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Length:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Completed:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated

Registration Required to Vote

In order to save your ratings you must have a GameFAQs account. Please log in or register to continue.

Ask a Question

If you're stuck in Kadinlar Yarisiyor, ask your fellow GameFAQs members for help.

To ask or answer questions, please log in or register for free.