Users who own this game also own:

Zenonia 3: The Midgard Story
Zenonia 3: The Midgard Story
Zenonia 4: Return of the Legend
Zenonia 4: Return of the Legend
Zenonia
Zenonia
The Legend of Zelda: Twilight Princess
The Legend of Zelda: Twilight Princess
Zenonia 2: The Lost Memories
Zenonia 2: The Lost Memories

Users who love this game also love:

Minecraft
Minecraft
Fire Emblem: Awakening
Fire Emblem: Awakening
Pokemon Ranger: Shadows of Almia
Pokemon Ranger: Shadows of Almia
Final Fantasy VII: Advent Children
Final Fantasy VII: Advent Children
Pokemon Ruby Version
Pokemon Ruby Version