Users who own this game also own:

Final Fantasy X
Final Fantasy X
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII

Users who love this game also love:

The Last of Us
The Last of Us
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
Fire Emblem: Awakening
Fire Emblem: Awakening
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Pokemon X
Pokemon X