Users who own this game also own:

Touchgrind
Touchgrind
Blades of Fury
Blades of Fury
The Conduit
The Conduit
Cartoon Wars
Cartoon Wars
2XL ATV Offroad
2XL ATV Offroad

Users who love this game also love:

Wild Arms 3
Wild Arms 3
Guitar Hero 5
Guitar Hero 5
Shin Megami Tensei: Nocturne
Shin Megami Tensei: Nocturne
SevenSwords Prologue
SevenSwords Prologue
Pocket Legends
Pocket Legends