Users who own this game also own:

Zenonia
Zenonia
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII
Zenonia 3: The Midgard Story
Zenonia 3: The Midgard Story
Zenonia 2: The Lost Memories
Zenonia 2: The Lost Memories

Users who love this game also love:

Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Hotel Dusk: Room 215
Hotel Dusk: Room 215
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Fire Emblem: The Sacred Stones
Fire Emblem: The Sacred Stones
Chrono Trigger
Chrono Trigger