Users who own this game also own:

Mario Kart Wii
Mario Kart Wii
Wii Fit Plus
Wii Fit Plus
Wii Sports
Wii Sports
Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Ragdoll Blaster 2
Ragdoll Blaster 2

Users who love this game also love:

Pokemon LeafGreen Version
Pokemon LeafGreen Version
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII
Deity Wars
Deity Wars