Users who love this game also love:

Sugoro Quest: Dice no Senshi Tachi
Sugoro Quest: Dice no Senshi Tachi
Soreike! Anpanman: Minna de Hiking Game!
Soreike! Anpanman: Minna de Hiking Game!
Daiku no Gen-San 2: Akage no Dan no Gyakushuu
Daiku no Gen-San 2: Akage no Dan no Gyakushuu
Xak: The Art of Visual Stage
Xak: The Art of Visual Stage
Shin Nippon Pro Wrestling '94
Shin Nippon Pro Wrestling '94