Users who own this game also own:

Super Mario Kart
Super Mario Kart
The Secret of Monkey Island
The Secret of Monkey Island
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Super Mario Land 3: Wario Land
Super Mario Land 3: Wario Land
Deadlock: Planetary Conquest
Deadlock: Planetary Conquest

Users who love this game also love:

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario World 2: Yoshi's Island
Super Mario World 2: Yoshi's Island
Super Metroid
Super Metroid
Final Fantasy
Final Fantasy
Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie