Users who own this game also own:

Ridge Racer
Ridge Racer
Metroid Prime 3: Corruption
Metroid Prime 3: Corruption
Hexic HD
Hexic HD
Red Dead Redemption
Red Dead Redemption
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl