Users who own this game also own:

Dota 2
Dota 2
Pokemon X
Pokemon X
Portal 2
Portal 2
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D
Half-Life 2
Half-Life 2

Users who love this game also love:

Left 4 Dead 2
Left 4 Dead 2
Super Mario 3D Land
Super Mario 3D Land
Theatrhythm Final Fantasy
Theatrhythm Final Fantasy
Monster Hunter 3 Ultimate
Monster Hunter 3 Ultimate
Fire Emblem: Awakening
Fire Emblem: Awakening