Users who own this game also own:

Blood Omen: Legacy of Kain
Blood Omen: Legacy of Kain
Power Stone
Power Stone
Space Channel 5
Space Channel 5
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Enter the Matrix
Enter the Matrix

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Hydro Thunder
Hydro Thunder
Final Fantasy Anthology
Final Fantasy Anthology
Marathon
Marathon
Diablo II
Diablo II