Users who own this game also own:

Metroid Fusion
Metroid Fusion
Fire Emblem
Fire Emblem
Advance Wars
Advance Wars
Revenant
Revenant
Mega Man Zero 2
Mega Man Zero 2