Users who own this game also own:

Pokemon Emerald Version
Pokemon Emerald Version
Golden Sun
Golden Sun
Beyblade G-Revolution
Beyblade G-Revolution
Grand Theft Auto III
Grand Theft Auto III
Mega Man Zero
Mega Man Zero