Users who own this game also own:

Tetris
Tetris
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
Super Mario All-Stars
Super Mario All-Stars
Super Mario World
Super Mario World
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask