Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Resident Evil 2
Resident Evil 2
Tetris
Tetris
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Dino Crisis
Dino Crisis