Users who own this game also own:

Grand Theft Auto 2
Grand Theft Auto 2
Cool Boarders 2
Cool Boarders 2
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Mario Kart 64
Mario Kart 64
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition