Users who own this game also own:

Seiken Densetsu 3
Seiken Densetsu 3
Valkyrie Profile 2: Silmeria
Valkyrie Profile 2: Silmeria
Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies
Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies
Final Fantasy Crystal Chronicles: Echoes of Time
Final Fantasy Crystal Chronicles: Echoes of Time
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII

Users who love this game also love:

Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Crisis Core: Final Fantasy VII
Crisis Core: Final Fantasy VII
Final Fantasy VI Advance
Final Fantasy VI Advance
Final Fantasy
Final Fantasy
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX