Users who own this game also own:

IO: Into Oblivion
IO: Into Oblivion
Ghostbusters
Ghostbusters
Mario Bros (1984)
Mario Bros (1984)
Mutants
Mutants
Pac-Man
Pac-Man

Users who love this game also love:

3D Mine Storm
3D Mine Storm
AI Igo: Saturn Version
AI Igo: Saturn Version
amiibo Tap: Nintendo's Greatest Bits
amiibo Tap: Nintendo's Greatest Bits
PONCHO
PONCHO
Ide Yosuke no Mahjong Kazoku 2
Ide Yosuke no Mahjong Kazoku 2