Users who own this game also own:

Orcs & Elves II
Orcs & Elves II
Doom RPG
Doom RPG
Diablo
Diablo
Spyro 2: Ripto's Rage!
Spyro 2: Ripto's Rage!
Wolfenstein RPG
Wolfenstein RPG

Users who love this game also love:

Doom (1993)
Doom (1993)
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Super Mario Land
Super Mario Land
Gran Turismo 2
Gran Turismo 2
Metroid
Metroid