Users who own this game also own:

Castlevania: Symphony of the Night
Castlevania: Symphony of the Night
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Nemesis
Nemesis
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII

Users who love this game also love:

Gradius
Gradius
The Legend of Zelda: Skyward Sword
The Legend of Zelda: Skyward Sword
The Last Story
The Last Story
Salamander
Salamander
Parodius
Parodius