Game Box Shots

The Maze of Galious (EU)
EU 1987
Knightmare II: The Maze of Galious (JP)
JP 1987

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.