Game Box Shots

Yie Ar Kung Fu 2 (EU)
EU 1985
Yie Ar Kung Fu 2: Yie-Gah Koutei no Gyakushuu (JP)
JP 1985
Yie Ar Kung Fu 2: Yie-Gah Koutei no Gyakushuu (JP)
JP 12/08/09
Yie Ar Kung Fu 2: Yie-Gah Koutei no Gyakushuu (JP)
JP 05/21/14

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.