Users who own this game also own:

SD Snatcher
SD Snatcher
The Legend of Dragoon
The Legend of Dragoon
Alex Kidd in the Enchanted Castle
Alex Kidd in the Enchanted Castle
Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Users who love this game also love:

Alcahest
Alcahest
Brain Lord
Brain Lord
Brave Saga Shinshou Astaria
Brave Saga Shinshou Astaria
Onna Katei Kyoushi Jitka-sensei to Misshitsu ni Itara **shichau Kamoshirenai
Onna Katei Kyoushi Jitka-sensei to Misshitsu ni Itara **shichau Kamoshirenai
Thor: God of Thunder
Thor: God of Thunder