Game Box Shots

Banjo-Kazooie (US)
US 05/31/98
Banjo-Kazooie (EU)
EU 07/17/98
Banjo to Kazooie no Daibouken (JP)
JP 12/06/98
Banjo-Kazooie (AU)
AU 1998
Banjo-Kazooie (Players Choice) (US)
US 1999

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.