Credits

ComposerMotoaki Furukawa
ComposerMasahiko Kimura
Enemy ProgrammerMasaki Morimoto
IllustratorYasuomi Umetsu
ProducerEtsunobu Ebisu
ProducerShigeru Umezaki
Sound ProducerTomoya Tomita

Contributions