Users who own this game also own:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Super Mario 64
Super Mario 64
Super Smash Bros.
Super Smash Bros.
Mario Kart 64
Mario Kart 64
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask

Users who love this game also love:

Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
GoldenEye 007
GoldenEye 007
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version