Credits

Chief DesignerTsuyoshi Wakayama
Chief ProgrammerYoshiki Suzuki
DesignerMasaya Akiyama
DesignerC Shane Allala
DesignerAkio Hanyu
DesignerShigeru Hashiguchi
DesignerTadashi Hashikura
DesignerSenji Hirose
DesignerTakeshi Iizuka
DesignerHitoshi Kikkawa
DesignerRyuta Kusumi
DesignerSatoko Nakamura
DesignerTatsuhiko Oi
DesignerKazu Ozawa
DesignerJunsuke Sugiura
DesignerNachi Sugiyama
DesignerYouichi Sukino
DesignerEriko Suzuki
DesignerMichiko Takahashi
DesignerIsao Takahashi
DesignerKunio Watanabe
DirectorMasahiro Sakurai
Executive ProducerHiroshi Yamauchi
NOA StaffMichelle Powers
NOA StaffGreg Richardson
NOA StaffBill Trinen
Original Game StaffTaro Bando
Original Game StaffShigefumi Hino
Original Game StaffTakaya Imamura
Original Game StaffTsunekaz Ishihara
Original Game StaffJun Ishikawa
Original Game StaffBenimaru Itoh
Original Game StaffShigesato Itoi
Original Game StaffHikaru Jinguji
Original Game StaffHiroji Kiyotake
Original Game StaffYoshiaki Koizumi
Original Game StaffKoji Kondo
Original Game StaffRARE
Original Game StaffTakao Shimizu
Original Game StaffSatoshi Tajiri
Original Game StaffHirokazu Tanaka
Original Game StaffTakashi Tezuka
Original Game StaffMakoto Wada
Original Game StaffTomoyoshi Yamane
ProducerSatoru Iwata
ProducerKenji Miki
ProducerShigeru Miyamoto
ProducerHiroaki Suga
ProgrammerKazuaki Morita
ProgrammerYasuyuki Nagashima
ProgrammerKatsuhiro Sakoda
ProgrammerYoshimi Takahashi
ProgrammerYoshiya Taniguchi
ProgrammerKouichi Watanabe
Progress ManagerKimiyoshi Fukui
Project ManagerRyuki Kuraoka
Sound ComposerHirozaku Ando
SupportHisatoshi Takeuchi
Voice Actor (Captain Falcon)Ryo Horikawa
Voice Actor (Fox)Shinobu Satouchi
Voice Actor (Jigglypuff)Rachael Lillis
Voice Actor (Kirby, Ness)Makiko Ohmoto
Voice Actor (Link)Nobuyuki Hiyama
Voice Actor (Mario, Luigi)Charles Martinee
Voice Actor (Narrator)Jeff Manning
Voice Actor (Pikachu)Ikue Ootani
Voice Actor (Yoshi)Kazumi Totaka