Users who own this game also own:

Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie
Banjo-Tooie
Banjo-Tooie
Custom Robo
Custom Robo
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Users who love this game also love:

Kid Icarus: Uprising
Kid Icarus: Uprising
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Ultimate Marvel vs. Capcom 3
Ultimate Marvel vs. Capcom 3
Silent Hill 2
Silent Hill 2
Mega Man X
Mega Man X