Users who own this game also own:

Donkey Kong 64
Donkey Kong 64
Super Mario 64
Super Mario 64
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Super Smash Bros.
Super Smash Bros.
Diddy Kong Racing
Diddy Kong Racing

Users who love this game also love:

Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Conker's Bad Fur Day
Conker's Bad Fur Day
Star Fox 64
Star Fox 64
The Legend of Zelda: Skyward Sword
The Legend of Zelda: Skyward Sword
F-Zero GX
F-Zero GX