Users who own this game also own:

Turok: Dinosaur Hunter
Turok: Dinosaur Hunter
Super Smash Bros.
Super Smash Bros.
Wave Race 64
Wave Race 64
Goemon's Great Adventure
Goemon's Great Adventure
Goemon: Mononoke Sugoroku
Goemon: Mononoke Sugoroku

Users who love this game also love:

Harvest Moon 64
Harvest Moon 64
Nushi Tsuri 64
Nushi Tsuri 64
Sin and Punishment: Successor of the Earth
Sin and Punishment: Successor of the Earth
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Neon Genesis Evangelion
Neon Genesis Evangelion