Users who own this game also own:

Mario Kart 64
Mario Kart 64
Bomberman 64
Bomberman 64
Super Mario 64
Super Mario 64
Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Users who love this game also love:

Mystical Ninja starring Goemon
Mystical Ninja starring Goemon
Conker's Bad Fur Day
Conker's Bad Fur Day
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Momotarou Dentetsu
Momotarou Dentetsu