Users who own this game also own:

Samurai Shodown
Samurai Shodown
Samurai Shodown II
Samurai Shodown II
The King of Fighters '97
The King of Fighters '97
Samurai Shodown III
Samurai Shodown III
Art of Fighting 2
Art of Fighting 2

Users who love this game also love:

Chrono Trigger
Chrono Trigger
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Super Mario World
Super Mario World
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Mega Man X
Mega Man X