Users who own this game also own:

Samurai Shodown II
Samurai Shodown II
Magician Lord
Magician Lord
Fatal Fury
Fatal Fury
Sengoku
Sengoku
Metal Slug
Metal Slug

Users who love this game also love:

Burning Fight
Burning Fight
The King of Fighters 2003
The King of Fighters 2003
Tekken Tag Tournament
Tekken Tag Tournament
Tekken 4
Tekken 4
Metal Slug 4
Metal Slug 4