Users who own this game also own:

Metal Slug 2
Metal Slug 2
Metal Slug
Metal Slug
Metal Slug 3
Metal Slug 3
The King of Fighters '96
The King of Fighters '96
The King of Fighters '97
The King of Fighters '97

Users who love this game also love:

Magical Drop III
Magical Drop III
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Golden Sun
Golden Sun
The King of Fighters '98: The Slugfest
The King of Fighters '98: The Slugfest
Mega Man X
Mega Man X