Users who own this game also own:

Metal Slug 2
Metal Slug 2
The King of Fighters '96
The King of Fighters '96
Metal Slug
Metal Slug
Metal Slug 3
Metal Slug 3
Samurai Shodown II
Samurai Shodown II

Users who love this game also love:

Magical Drop III
Magical Drop III
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Phantasy Star IV
Phantasy Star IV
Baten Kaitos Origins
Baten Kaitos Origins
Kingdom Hearts II: Final Mix +
Kingdom Hearts II: Final Mix +