Users who own this game also own:

Super Metroid
Super Metroid
Super Mario World
Super Mario World
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask

Users who love this game also love:

Golden Sun
Golden Sun
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Mega Man 2
Mega Man 2
Pokemon LeafGreen Version
Pokemon LeafGreen Version
Chrono Cross
Chrono Cross