Users who own this game also own:

Art of Fighting
Art of Fighting
Fatal Fury Special
Fatal Fury Special
Samurai Shodown II
Samurai Shodown II
Alpha Mission II
Alpha Mission II
Art of Fighting 2
Art of Fighting 2

Users who love this game also love:

Mega Man 2
Mega Man 2
Metroid II: Return of Samus
Metroid II: Return of Samus
100 Classic Books
100 Classic Books
Airline Tycoon 2
Airline Tycoon 2
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.